Đơn vị: USD  VND 
/
Ngôn ngữ:

Mục đích áp dụng

Hệ thống thanh toán trên website batdongsan.gold được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp chính thức tại Việt Nam, kết nối với hệ thống các Ngân hàng nội địa và Quốc tế. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của batdongsan.gold đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối tác cổng thanh toán. Ngoài ra, batdongsan.gold còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thông tin thanh toán của khách hàng.

Quy định cụ thể 

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán, bao gồm:

– Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.

– Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cấp.

– Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.

– Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin đối với ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Pháp luật và Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của batdongsan.gold áp dụng với khách hàng:

  • Thông tin Thẻ thanh toán của Khách hàng không được lưu trên hệ thống của batdongsan.gold Khi đặt hàng và sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán cho đơn hàng mua trên website batdongsan.gold, Quý khách sẽ nhập thông tin thẻ trên hệ thống của Đối Tác Cổng Thanh Toán.
  • Khi có các vấn đề phát sinh liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán, Khách hàng liên hệ với Đối tác cổng thanh toán để được giải quyết.
  • Khách hàng truy cập vào website thông qua giao thức HTTPS.
  • Hệ thống nội bộ giữa các modules của batdongsan.gold sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá bằng bộ khóa private & public key đảm bảo tính bảo mật và an toàn trọn vẹn dữ liệu.